Duurzame productie

Koepel Tsjernobyl EPDM

Gebruiksduur van 50 jaar

EPDM-membranen zoals Resitrix® hebben een erkende levensduur van meer dan 50 jaar. Een uitmuntend voorbeeld van het nut van die lange levensduur vinden we terug in Oekraïne. Om de staalconstructie rond de kerncentrale van Tsjernobyl langdurig te beschermen, kozen de ingenieurs die toezien op de veiligheid van de kernrampplek voor EPDM als oplossing. Alles samen beschermt 12.000 m² EPDM de buitenisolatie van de sarcofaag tegen ozon, UV en straling. 

De lagere ecologische voetafdruk van Resitrix®

De lage ecologische voetafdruk van de Resitrix-membranen is te danken aan verschillende factoren. 

 • Schone productie:
  Een levenscyclusanalyse toont aan dat bij de productie van Resitrix®-membranen geen oplosmiddelen, vluchtige organische stoffen, chloor of andere gevaarlijke stoffen voorkomen.  
 • Lage CO2-impact: 
  Resitrix® heeft in vergelijking met andere materialen een lage beperkte CO2-uitstoot bij de productie. Volgens IBU en FDES beperkt de impact van EPDM-membranen zich tot 3,95 kg CO2-equivalenten. 

In de eerste fase van de kringloop spelen enkel de effecten die te wijten zijn aan de milieu-impact van aardolie, het transport en de raffinage ervan een rol. 

De aangehaalde levenscyclusanalyse kan je raadplegen in verschillende Environmental Product Declarations overeenkomstig de EN 15804 (EPD - IBU) standaard en andere milieucertificaten (DUBOkeur). 

EPDM en Resitrix circulariteit

Circulariteit

De Resitrix®-membranen danken hun elasticiteit aan de vulkanisatie tijdens de productie. In die vulkanisatie schuilt ook de sleutel naar het hergebruik van EPDM.  

Gerecycleerde EPDM vind je terug in tal van toepassingen: kinderspeelplaatsen, synthetische voetbalvelden of de productie van balk- en bloksystemen voor terrassen.  

Duurzame toepassingen

Behalve het garanderen van de waterdichtheid en de thermische isolatie, heeft het dak er de voorbije decennia enkele nieuwe duurzame functies bijgekregen. Met name groendaken en zonnesystemen (gele daken) geven een dak met een Resitrix®-membraan een duurzame meerwaarde.   

Groendaken

Groendaken bestaan hoofdzakelijk uit levende planten en kunnen zowel plat als hellend zijn. Hoewel groendaken al geruime tijd bestaan, zijn ze deze eeuw steeds populairder geworden.  

Deze daken hebben op diverse manieren een ecologische meerwaarde, want groendaken   

 • werken luchtzuiverend, 
 • verbeteren de biodiversiteit,
 • reduceren het overstromingsgevaar door waterbuffering (in planten en substraat),
 • helpen energie te besparen dankzij hun warmteregulerende functie, en
 • verhogen de levensduur van het dak.  

Zonnepanelen

Naast groendaken zijn ook daken met zonnepanelen, die ook wel bekend staan als 'gele daken' of 'yellow roofs', nog steeds in opmars. 

De Resitrix-membranen zijn zeer geschikt om zonnepanelen op te installeren. Ze hebben een langere levensduur dan de zonnepanelen zelf, waardoor het een duurzame oplossing is. 

Het is belangrijk om de zonnepanelen te installeren op EPDM van voldoende dikte.