Wat is een groendak?

Bij een groendak bestaat het platte of het hellende deel van een dak hoofdzakelijk uit levende planten.De variatie in groendaken is bijzonder groot, gaande van een bloementapijt over heidedaken of daken met heuse tuinen. De mogelijkheden zijn legio, maar heel veel is afhankelijk van het type en de sterkte van de dakconstructie. Bij de opbouw van een groendak is het cruciaal om een wortelvaste en waterdichte dakafdichting te plaatsen

Resitrix® SK W Full bond voor Groendaken

Uitermate geschikt voor groendaken is Resitrix® SK W Full Bond waarbij de "W" staat voor wortelwerend en is het FLL gecertificeerd. Volledig zelfkleven en met hete lucht te lassen. 

Geschikt voor de twee types groendaken

Intensief groendak

Intensieve groendaken of tuindaken

  • Vergelijkbaar met gewone tuinen (grassen, struiken en eventueel ook bomen)
  • Veel onderhoud
  • Hogere opbouw van het dak (min. 20 cm dik) nodig door sterkere belasting (tot 1.500 kg/m² bij volledige verzadiging regenwater)
  • Perfect combineerbaar met Resitrix® SK W Full Bond
  • Vergunning nodig
Extensief groendak

Extensieve groendaken of vegetatiedaken

  • Hoofdzakelijk begroeid met vetplanten (sedum) en kruiden)
  • Weinig onderhoud
  • Geringe hoogte opbouw van het dak (max. 10 cm dik) door mindere belasting (tot 72 kg/m² bij volledige verzadiging regenwater)
  • Perfect combineerbaar met Resitrix® SK W Full Bond en onze groendaksystemen Instant sedum en FlorDepot
  • Geen vergunning nodig
Geschiedenis groendak

Groendaken in opmars

Groendaken hebben een lange geschiedenis. Het gebruik ervan gaat terug tot de beroemde hangende tuinen van Babylon uit de zesde eeuw vóór Christus. In de jaren ’60 van de vorige eeuw deden de groendaken hun intrede in Duitsland als een mogelijkheid om meer natuur in de stad te realiseren. De opmars van groendaken viel sindsdien niet meer stil en ook België volgt de trend. 

In sommige gevallen is het aanleggen van een groendak een verplichting. De stad Antwerpen bijvoorbeeld liet reeds in 2011 in de bouwcode opnemen dat op nieuwe platte daken van minstens 20 m² een groendak verplicht is. 

Tegelijk komen groendaken ook in aanmerking voor subsidies, renovatiepremie of een korting op je saneringsbijdrage. Op premiezoeker kan je terecht voor een actueel overzicht.

1. 

Een dak met hogere levensduur

Een groendak beschermt de dakhuid tegen de invloeden van direct zonlicht en van regen of hagel. Het verkleint bovendien de temperatuurschommelingen van het dak en het beschermt tegen externe beschadiging.  
2. 

Zuivere en gezonde lucht

In een stad met veel industrie en verkeer is een groendak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en voor de vermindering van fijnstof in de lucht. Meer groendaken resulteren in een verlaging van de smog en in een gezondere leefomgeving. Wie een groendak plaatst, levert ook een bijdrage aan de CO2-reductie omdat de plantjes CO2 absorberen. 

3. 

Meer biodiversiteit

Een sedumdak is de voedselvoorziening voor talrijke nuttige insecten, omdat sedum een drachtplant is voor bijen en vlinders. Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, draagt een groendak bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. 

4. 

Efficiënter waterbeheer

Wanneer de regen op het groendak valt, speelt een buffereffect. Groendaken slaan regenwater op in planten en substraat om na verdamping terug te keren in de atmosfeer. Dat heeft heel wat positieve gevolgen: de belasting van het rioleringsstelsel neemt af, het overstromingsgevaar daalt en de belasting van de waterzuiveringsinstallaties vermindert.  5. 

Extra isolatie

Een groendak bezit een uitstekende warmteregulerende functie en werkt dus energiebesparend. Tijdens de winter verliest de woning minder warmte, tijdens de zomer blijft ze koeler. In de winter hangt de warmteregulering af van de vochtigheid van de verschillende opbouwlagen. In de zomer werkt de warmteregulatie optimaal, omdat de lagen droog zijn. Daardoor kunnen ze de warmte goed weerkaatsen. Een groendak heeft een extra geluidsabsorberend vermogen. Niet alleen het lawaai van neerslag, zoals hagel, vermindert, maar ook omgevingsgeluiden, bijvoorbeeld van vliegtuigen, klinken minder luid. 

6. 

Zonnepanelen renderen beter

Groendaken beperken de oververhitting aan het dakoppervlak en drukken op die manier het rendementsverlies van zonnepanelen. Daardoor wint een eigenaar tweemaal: zijn dak is beter geïsoleerd en de zonnepanelen halen tot 5% meer rendement.   

Documentatie