Resitrix® en helder regenwater

Net als een hellend dak is een plat dak zeer geschikt voor de recuperatie van regenwater. De klimaatverandering maakt het opvangen en het recupereren van regenwater tot een belangrijke oplossing voor watertekorten.  

Een plat dak met een Resitrix-membraan laat het regenwater via goten of overlopen vlot doorstromen naar een watertank. Het regenwater dat je op die manier recupereert is een prima alternatief voor leidingwater. 

Het is mits gebruik van een Aquafon combi-filter, XPur’O of het aanbrengen van Alulon MF Coating bruikbaar voor het sproeien van de tuin, voor sanitair gebruik of om machines te reinigen. 

XPur'O

Biologisch product dat ervoor zorgt dat ook het afgetapte water effectief helder zal zijn. Het verwijdert tevens de slechte geuren. 

Aquafon

Met deze combi-filter kan je op een dak met een Resitrix®-membraan de geuren, de kleuren en de organische stoffen uit het regenwater filteren.

Hoge terugwinningsgraad

Een Resitrix®-membraan zorgt daarnaast ook voor een hoge terugwinningsgraad. Daken gemaakt van inerte materialen, zoals EPDM, hebben een geschatte terugwinningsgraad van 80% van het totale regenwater. Op 10 liter regenwater kan je met andere woorden 8 liter recupereren. De precieze berekening is afhankelijk van het oppervlak en van het aantal en types waterafvoersystemen op het platte dak.   

Retentie van regenwater

Een plat dak dat bijdraagt tot de regenwaterrecuperatie is echter nog geen zogenaamd “blauwdak”. Van zodra het plat dak extra regenwater kan vasthouden, spreken we van een blauwdak of retentiedak. Nu het klimaat opschuift in de richting van periodes met grote droogte gevolgd door hevige regenval wint deze toepassing aan belang. Op zo’n moment slaagt de riolering er niet in om een groter debiet aan water te capteren. Een retentiedak zal het regenwater vertraagd of zelfs helemaal niet afvoeren naar het riool. Dit maakt de kans op overbelasting van het riool kleiner, zodat het overstort niet aangesproken wordt. Hoe kan je aan waterretentie doen? 

  • Een groendak kan tot de helft van het regenwater tijdelijk bufferen. Later keert het via verdamping terug in de atmosfeer of wordt het vertraagd afgevoerd. 
  • Een dak dat een Resitrix®-membraan combineert met ballast kan eveneens dienstdoen als retentiedak. 

Onze drie tips 

  • Een plat dak met een Resitrix®-membraan laat toe om 80% van het regenwater te recupereren. 

  • Bereken vooraf hoeveel water je zal kunnen recupereren en zet dat naast de opvangcapaciteit van de regenwaterput. 

  • Maak gebruik van een Aquafon combi-filter of XPur'O om alle geuren, kleuren en organische stoffen uit het regenwater te filteren.