Wat is een dakadvies?

Bij een dakadvies gaan we na of een dak waterdicht is, maar ook of de dakdetails volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd. Onze technische specialisten controleren alle aspecten die van belang zijn en geven het nodige advies om het dak waterdicht te maken met Resitrix®. Zij focussen daarbij op de dakopbouw, de bestaande dakbedekking, de technieken en de details.

Dakadvies met VM Building Solutions

Hoe verloopt een dakadvies?

Het is mogelijk om in het kader van een dakadvies de windweerstand van de huidige dakopbouw te berekenen. We formuleren bij een windlastberekening op basis van de aangeleverde informatie (project, adres, hoogte, product) een voorstel voor de aangepaste bevestigingsmethode. In geval van twijfel over de opbouw van het dak, kan een dakinsnijding een beeld geven van het type isolatie en de dikte ervan, alsook van de bevestigingsmethode. Een dakinsnijding gebeurt steeds in het bijzijn van een dakwerker. 

Wat levert het dakadvies je op?

Als dakwerker tref je voorbereidingen in overleg met onze expert en neem je beslissingen over de materiaalkeuze en de hoeveelheden. Op basis daarvan kan een op maat gemaakt voorstel voor de dakafdichting worden opgesteld. Zo weet elke betrokken partij hoe de werkzaamheden zullen verlopen en wat het eindresultaat zal zijn. 

Een dakadvies aanvragen

Heb je interesse in een dakadvies bij de start van een nieuwbouw- of renovatieproject? Vul ons aanvraagformulier in. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.