Gebruik onze detailtekeningen

Bij het voornemen om een plat dak waterdicht te maken, horen bouwkundige detailleringen die bijzondere aandacht vereisen. Met onze detailtekeningen geven we een duidelijk beeld van hoe je deze details het best kan uitvoeren.   

Het aanbod van Resitrix® komt tegemoet aan de wensen van de verschillende bouwpartners. Architecten wensen een dak dat je kan gebruiken als groendak of voor zonnepanelen, terwijl bouwheren een duurzaam dak wensen. Resitrix® beschikt over sterke mechanische eigenschappen die toelaten om te voldoen aan al deze wensen.  

Automatisch een lastenboek opstellen

Voor praktische ondersteuning bij technische dossiers, calculaties en werfbesprekingen (binnen een bouwteam) kan je als architect rekenen op VM Building Solutions. Onze lastenboekmotor genereert automatisch een lastenboek en doet dit aan de hand van jouw keuzes en op maat van elke situatie. 

Met de lastenboekmotor maak je eenvoudig en snel een bestek op dat alle technische kenmerken van het project bevat. Finaal zorgt onze lastenboekmotor voor een gedetailleerd document dat de gemaakte keuzes volgens een logische opbouw weergeeft. Je krijgt een exacte beschrijving van de materiaalkeuzes en de installatie als eindresultaat. 

Naar de lastenboekmotor

Het opgestelde lastenboek is gebaseerd op de VMSW-nummering in het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Je kan het lastenboek op maat dat je ontvangt daardoor makkelijk kopiëren naar je moederbestek voor het gedeelte plat dak. 

Wil je graag specifieke elementen in het lastenboek op te nemen? 

Neem contact op