Ontdek de voordelen van een groendak

Voordelen van groendaken

Groendaken zorgen voor heel wat voordelen zowel voor het milieu als voor de bouwheer. Groendaken zijn mooi en zorgen voor meer groen in de stad. Ze werken luchtzuiverend en hebben een positief effect op het milieu. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking en heeft een warmteregulerende functie. Groendaken zorgen voor een gezondere, aangenamere leefomgeving!

 

groendak

Verhoogt de levensduur van het dak

Een groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking. De dakhuid wordt beschermd tegen de invloeden van direct zonlicht en de regen of hagel, verkleint temperatuurschommelingen van het dak en beschermt tegen externe beschadiging.

lucht

Gezondere, propere lucht

Groendaken werken luchtzuiverend. In de stad, waar veel uitlaatgassen zijn, is een groendak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van de fijnstof in de lucht. Fijnstofdeeltjes worden minder snel de lucht in gestuurd. Resultaat: een verlaging van de smog en een gezondere leefomgeving. Door het plaatsen van een groendak levert u een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht omdat de plantjes de CO2 absorberen.

biodiversiteit

Verbetert de biodiversiteit

Een groendak ziet er mooi uit (bloemen, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit, een groendak kan bijdragen tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Een sedumdak is de voedselvoorziening voor nuttige insecten. Sedum is een drachtplant voor bijen en vlinders: sedum biedt nectar en stuifmeel.

Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

waterkwaliteit

Waterbeheer en verbetering van de waterkwaliteit

Groendaken slaan regenwater op in planten en substraat en laten het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuiveringsinstallaties vermindert. Daarenboven vertraagt de afvoer van water bij regenbuien want er ontstaat een buffereffect: wanneer de regen op het groendak valt, wordt het in de verschillende lagen van het groendak opgeslagen zodat het water pas in een later stadium de afvoer bereikt en zo de regenwaterafvoersystemen ontlast.

milieu

Warmteregulerend en geluidsabsorberend

Een groendak werkt energiebesparend: het bezit immers een uitstekende, warmteregulerende functie, waardoor uw woonst of werkruimte in de winter minder warmte verliest en in de zomer koeler blijft. De warmteregulerende werking van een groendak in de winter is afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen. In de zomer is de warmteregulatie optimaal, omdat de lagen droog zijn en hierdoor ook de warmte goed weerkaatst. Een groen dak heeft een extra geluids-absorberend vermogen. Niet alleen het lawaai van neerslag (zoals hagel) vermindert, maar ook omgevingsgeluiden (bijvoorbeeld van vliegtuigen) worden gedempt.

Subsidies

Meer en meer worden groendaken voorgeschreven vanuit stedenbouw. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert gemeentes voor milieuverbeterende maatregelen: in tientallen Vlaamse steden en gemeenten wordt een subsidie toegekend voor de aanleg van een groendak. Sommige gemeentes maken groendaken verplicht.

Over VM Building Solutions groendaksystemen